Sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp giấy

...

Sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm

...

Sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp dược phẩm

...

Sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu trong công nghiệp chế biến thực phẩm : Bánh kẹo, đồ uống, sản phẩm đóng hộp, nước ngọt, sản xuất đường Maltitol

...

Làm thức ăn trong chăn nuôi , cho ăn trực tiếp theo nhu cầu hoặc làm nguyên liệu trong thức ăn chăn nuôi

...