Syrup glucose – Maltose (Mạch nha)

HSD: 03 tháng từ ngày sản xuất

Đường Gluco là sản phẩm sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm bánh kẹo: bánh kẹo, đồ uống, sản phẩm đóng hộp, nước ngọt…

Xem cửa hàng
.
.
.
.