Mạch nha bột

HSD 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Mạch nha bột sử dụng rổng ãi làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp giấy

Xem cửa hàng
.
.
.
.